Persoonsgegevens

De ANTAI verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, vanaf de website www.antai.gouv.fr in overeenstemming is met het algemene reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) en de wet op automatisering en vrijheden van 6 januari 1978 gewijzigd. 

Het verzamelen van de persoonsgegevens

Het verzamelen van gegevens ten behoeve van deze website en zijn formulieren is bedoeld om toegang te krijgen tot het dossier van de overtreding en voor bezwaar tegen de bekeuring of het schikkingsvoorstel, zoals bepaald in het wetboek van strafvordering. De in de formulieren verzamelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de verbaliserende diensten om toegang te krijgen tot de landelijke overheidsdiensten voor geautomatiseerde boetes en de diensten FPS van ANTAI.

Wat betreft cookies

Geen enkele cookie wordt op uw computer, smartphone of tablet achtergelaten als u deze website bezoekt. 

Informatie en uitoefening van het recht van toegang en van rectificatie 

Zoals aangegeven op de door de ANTAI verstuurde aankondigingen, mag u beroep doen op het recht van toegang of rectificatie omtrent uw persoonlijke gegevens die onderworpen zijn aan een automatisch verwerking. Dit recht kan schriftelijk uitgeoefend worden naar het volgende adres: 
Données personnelles CNT - CS 74 000 - 35094  Rennes Cedex 9 
 
Om dit recht te kunnen uitoefenen, bent u verplicht om een identiteitsbewijs bij te voegen aan uw brief (copie van een identiteitsbewijs).