picto Contrôle automatisé
De geautomatiseerde controle


Hoe werkt het?

Het onderstaande schema beschrijft in het kort de etappes van het geautomatiseerde controlesysteem vanaf het vaststellen van de overtreding door de radar, het versturen van de bekeuring naar het huisadres en de verschillende betaal- en betwistingsopties.

 

Schéma du circuit d’une contravention depuis l’activation du radar automatique, la lecture de la plaque d’immatriculation, l’identification du propriétaire du véhicule, l’envoi de l’avis et les différentes possibilités qui s’offre au contrevenant : payer l’amende ou la contester auprès de l’Officier du ministère public du CNT.

 

Connaître les différents types de radars et leur fonctionnement

Le radar vitesse fixe

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

Dit is het eerste type radar dat geïnstalleerd werd. De radar controleert de snelheid van de voertuigen in de gevaarlijkste zones of waar de meeste ongelukken gebeuren met als doel de snelheid te verlagen en dus het aantal verkeersongelukken.

Technische marge:

Een marge van 5 km/u (onder de 100 km/u) of 5% (boven 100 km/u) wordt toegepast, altijd in het voordeel van de bestuurder.
Het is dus onmogelijk bekeurd te worden voor een onbeduidende snelheidsovertreding aangezien deze marge altijd bij de bekeurde snelheid opgeteld dient te worden.
Exemple :Voorbeeld: u bent geflitst op 97 km/u, de snelheid waar de bekeuring op gebaseerd is, is 92 km/u.

Borden:

Vaste flitsers kunnen worden gesignaleerd door flitsers. Lees meer op de website van Légifrance.

Installatie:

De vaste flitspalen worden op locaties geïnstalleerd die de prefect van de regio op basis van de volgende criteria voorstelt:

 • de gebieden waar ongevallen gebeuren en waarvoor hoge snelheid meestal de reden is;
 • met regelmatige tussenpozen op hoofdwegen om de gemiddelde snelheid te verlagen over de gehele afstand;
 • de zones waar weggebruikers extra voorzichtig dienen te zijn, met name op wegen waar verbeteringen moeilijk uit te voeren zijn of erg duur zijn (tunnels, bruggen);
 • op locaties en delen van de weg waar agenten onmogelijk traditionele snelheidscontroles kunnen uitvoeren.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 2046 vaste flitspalen geïnstalleerd.

De snelheidsradar die het voertuigtype herkent (PL/VL)

 

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

Het gaat om een vaste flitspaal die verschillende voertuigcategorieën herkent, met name vrachtwagens, zodat de specifieke snelheidsbeperkingen gecontroleerd kunnen worden. Met deze radar kan ook met zekerheid het voertuig en de overtreding geïdentificeerd worden in het geval dat meerdere voertuigen op de foto staan. Dit apparaat is uitgerust met 3 modules die de snelheid, de afstand passagiersvoertuig / vrachtwagen en het wegnummer kunnen meten.

Technische marge:

Net als bij de traditionele flitspaal wordt een marge van 5 km/u (onder de 100 km/u) of 5% (boven 100 km/u) toegepast, altijd in het voordeel van de bestuurder.
Het is dus onmogelijk bekeurd te worden voor een onbeduidende snelheidsovertreding aangezien deze marge altijd bij de bekeurde snelheid opgeteld dient te worden.
Voorbeeld: u bent geflitst op 97 km/u, de snelheid waar de bekeuring op gebaseerd is, is 92 km/u.

Borden:

Vaste flitsers kunnen worden gesignaleerd door flitsers. Lees meer op de website van Légifrance.

Installatie:

Dit type flitspaal is voornamelijk bedoeld voor wegen waar veel vrachtverkeer passeert:

 • de gebieden waar ongevallen gebeuren en waarvoor hoge snelheid meestal de reden is;
 • de wegen met veel vrachtverkeer waar de snelheidsbeperkingen regelmatig overtreden worden;
 • specifieke stukken weg (gevaarlijke afdaling, opeenvolgende bochten, weg die door een stad loopt...) waar een strenge controle gerechtvaardigd is;
 • op locaties en delen van de weg waar agenten onmogelijk traditionele snelheidscontroles kunnen uitvoeren.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 328 vaste flitspalen met voertuigherkenning geïnstalleerd.

De mobiele snelheidsradar

Source Gendarmerie

Beschrijving:

Radar aan boord van een voertuig dat stilstaat aan de kant van de weg en waarmee snelheidsovertredingen mee worden geregistreerd.

Technische marge:

Net als bij de traditionele flitspaal wordt een marge van 5 km/u (onder de 100 km/u) of 5% (boven 100 km/u) toegepast, altijd in het voordeel van de bestuurder.
Het is dus onmogelijk bekeurd te worden voor een onbeduidende snelheidsovertreding aangezien deze marge altijd bij de bekeurde snelheid opgeteld dient te worden.
Voorbeeld: u bent geflitst op 97 km/u, de snelheid waar de bekeuring op gebaseerd is, is 92 km/u.

Borden:

Deze radars worden niet aangegeven op de weg in tegenstelling tot de vaste flitspalen. Deze apparatuur is flexibeler en kan overal gebruikt worden en kan aangepast worden aan de omstandigheden (werk aan de weg, veel of weinig verkeer). Dit type radar moedigt voorzichtig rijden aan.

Installatie:

De prefect van de regio bepaalt op welke punten de mobiele controle uitgevoerd dient te worden, in overleg met de politie en gebaseerd op de volgende criteria:

 • de gebieden waar ongevallen gebeuren en waarvoor hoge snelheid meestal de reden is;
 • met regelmatige tussenpozen op hoofdwegen om de gemiddelde snelheid te verlagen over de gehele afstand.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 501 mobiele snelheidsradars in gebruik.

De autonome radar

Photo CEGELEC Equipements Dynamiques Routiers

Beschrijving:

Om de snelheid te controleren in zones waar werk aan de weg bezig is of op wegen waar men zich zelden aan de maximale snelheid houdt, wordt dit type flitspaal, na een test in 2012, nu op het gehele nationale wegennet en op de in concessie gegeven snelwegen gebruikt.

Deze flitspalen hebben een accu die een week meegaat en kunnen geïnstalleerd worden in een zone waar werk aan de weg uitgevoerd wordt of in een tijdelijk gevaarlijke zone. Deze radars worden aangegeven door een bord Contrôle radar sur toute la longueur du chantier, in combinatie met de borden die de werkzaamheden aanduiden

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 209 autonome flitspalen in gebruik.

De radar voor trajectcontrole

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

De radar trajectcontrole of gemiddelde snelheid controleert de gemiddelde snelheid van bestuurders over een aantal kilometers tussen twee punten, om plots afremmen voor vaste flitspalen te voorkomen en bestuurders aan te moedigen zich over de gehele af te leggen afstand aan de maximale snelheden te houden.
De plaats van overtreding is het punt waar de controle eindigt. Elk controlepunt (begin en einde van de gecontroleerde afstand) is uitgerust met een videocamera en een automatische kentekenlezer die een foto neemt van elk voertuig. Het kenteken en de tijd worden geregistreerd. Aan het einde van het controletraject wordt voor elk voertuig berekent wat de gemiddelde snelheid op het traject was.

Borden:

Vaste flitsers kunnen worden gesignaleerd door flitsers. Lees meer op de website van Légifrance.

Technische marge:

Net als bij de traditionele flitspaal wordt een marge van 5 km/u (onder de 100 km/u) of 5% (boven 100 km/u) toegepast, altijd in het voordeel van de bestuurder.
Het is dus onmogelijk bekeurd te worden voor een onbeduidende snelheidsovertreding aangezien deze marge altijd bij de bekeurde snelheid opgeteld dient te worden.
Voorbeeld: u bent geflitst op 97 km/u, de snelheid waar de bekeuring op gebaseerd is, is 92 km/u.

Installatie:

Deze trajectcontroles worden gebruikt op gevaarlijke stukken autoweg of snelweg (bochten, afdalingen, etc.) of waar een ongeval rampzalige gevolgen zou kunnen hebben (bruggen, tunnels, viaducten, etc).

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 101 trajectcontrole flitspalen in gebruik.

De radar bij het stoplicht

 

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

Deze radar detecteert en registreert overtredingen bij stoplichten. Er worden twee foto’s genomen: een eerste foto als een voertuig over de stoplichtstreep (LEF) gaat en een tweede foto als het voertuig doorrijdt. Dit is een essentieel apparaat om de kwetsbare weggebruikers op kruisingen beter te beschermen.

De flits gaat af zodra het voertuig de stoplichtstreep (LEF) overschrijdt die met een stippellijn op de weg staat aangegeven. Het verkeersreglement verplicht een voertuig voor deze streep te stoppen. Het stoppen op de lijn of na de lijn wordt als overtreding gezien.

Technische marge:

Indien het voertuig de stoplichtstreep overschrijdt maar bij het stoplicht en voor de kruising stopt, zal er een foto worden genomen maar wordt er geen bekeuring verstuurd.

Als een lang voertuig door het groene of oranje licht rijdt maar de aanhangwagen gaat door rood, dan zal de flits niet afgaan.

Borden:

De radars bij stoplichten worden niet door borden aangegeven en dit om verschillende redenen:

 • het stoplicht is al een verkeersaanduiding,
 • de stadsomgeving staat al vol met borden die de visibiliteit kunnen hinderen.

Installatie:

Deze radars bevinden zich in dichtbevolkte stedelijke omgevingen om de bescherming van de meest kwetsbare weggebruikers te verzekeren:

 • locaties waar veel voetgangers zijn (dicht bij scholen en clubs, bejaardenhuizen, stadscentra...);
 • gevaarlijke oversteekplaatsen (dicht bij spoorwegovergangen of kruisingen met tram, grote kruisingen met stoplichten...);
 • wegen en kruisingen met veel verkeer en wegen door de stad.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 706 radars bij stoplichten in gebruik.

De radar bij een spoorwegovergang

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

Deze controle-apparatuur lijkt erg op de radar die bij stoplichten gebruikt wordt. Het grote verschil is het oranje knipperlicht bij de spoorwegovergang. Een tweede knipperlicht functioneert alternerend zodat elke foto die van een overtreding gemaakt wordt, het waarschuwings-knipperlicht toont.

De weggebruikers die de spoorwegovergang oversteken nadat het tweede knipperlicht aangaat, worden geflitst:

 • een eerste keer als de doorlopende streep wordt overschreden;
 • een tweede keer als het voertuig rechtdoor over de spoorwegovergang of tussen de spoorbomen door rijdt.

Technische marge:

Om weggebruikers de kans te geven veilig te stoppen, flitst de apparatuur niet onmiddellijk maar na een korte periode, vergelijkbaar met de tijd dat een stoplicht oranje is. Deze periode is 3 seconden binnen de bebouwde kom en 5 seconden buiten de bebouwde kom. Na deze periode is het oversteken van een spoorwegovergang illegaal en wordt de weggebruiker geflitst.

Borden:

De radars bij spoorwegovergangen worden niet door borden aangegeven en dit om verschillende redenen:

 • een knipperlicht is al een verkeersaanduiding;
 • de spoorwegovergang wordt ook al aangeduid.

Installatie:

De radar bij een spoorwegovergang wordt voornamelijk geïnstalleerd op locaties die in samenwerking met Réseau Ferré de France en de SNCF worden bepaald.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn er 80 radars bij spoorwegovergangen in gebruik.

De nieuwe generatie, mobiele radar

Descriptif:

Een nieuwe generatie, mobiele radar (ook ETM genoemd - équipement de terrain mobile) is een apparaat in een ongemarkeerde auto die door rijkswachters of politieagenten in uniform wordt bestuurd. Het doel is zonder zichtbare flits en tijdens het rijden, alle voertuigen te fotograferen die een snelheidsovertreding begaan.

Borden:

Deze radars worden niet aangegeven op de wegen: deze nieuwe systemen zijn geïntegreerd in ongemarkeerde voertuigen en gebruiken een infrarode flits, niet zichtbaar voor de geflitste weggebruikers.

Technische marge:

Deze radars zijn ontwikkeld om weggebruikers te flitsen die op zeer hoge snelheid rijden: de technische marge van deze radars is 10 km/u voor snelheden onder de 100 km/u en 10% voor snelheden van meer dan 100 km/u ( in vergelijking tot 5 km/u en 5% voor de andere snelheidsradars).

Dit apparaat flitst dus voertuigen die 146 km/u of harder op de snelweg rijden, 124 km/u of harder op een autoweg, 102 km/u op een nationale of departementale weg en 61 km/u of harder binnen de bebouwde kom.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 zijn 383 voertuigen uitgerust met deze apparatuur.

De snelheidsinformatieborden

Photos F.Cepas / Sécurité Routière

Beschrijving:

Deze apparatuur informeert de bestuurders over hun snelheid zonder ze te bekeuren. Deze apparatuur moedigt verantwoordelijk gedrag aan.

Functionaliteit:

Aangeven van de snelheid, in groen als de weggebruiker onder de limiet blijft, in rood als de limiet overschreden is (over het algemeen 20 km/u boven de limiet). Het bord heeft ook informatie weer die verandert in functie van de gemeten snelheid: LANGZAMER RIJDEN en daarna GEVAAR, zodat weggebruikers hun gedrag aanpassen.

Installatie:

De snelheidsinformatieborden worden voor alle vaste radars geplaatst, op een willekeurige afstand voor de radar en afhankelijk van de locatie, of op gevaarlijke plekken waar geen vaste radar is.

Naar aanleiding van een beslissing van de minister van binnenlandse zaken op 15 februari 2013, worden alle vaste flitspalen nu aangekondigd door radarborden. De snelheidsinformatieborden die voor de flitspalen opgesteld stonden, zijn verhuisd naar gevarenzones zonder flitspalen.

De snelheidsinformatieborden die voor de vaste radars stonden zijn nu overal vervangen door borden. De snelheidsinformatieborden die nog in goede staat waren, zijn in gevaarlijke zones geplaatst waar geen vaste flitspaal aanwezig is.

Aantal in gebruik zijnde radars:

Op 1 februari 2017 stonden er 882 snelheidsinformatieborden in gevaarlijke zones waar geen vaste flitspaal aanwezig is.

Pour en savoir plus sur  la Délégation à la sécurité routière et la réglementation des limitations de vitesse :