picto conventionner avec l'Antai
Overeenkomst sluiten met ANTAI


De overeenkomst tussen ANTAI en bedrijven met een wagenpark van meer dan 1000 voertuigen.

Bedrijven met een wagenpark van meer dan 1000 voertuigen hebben de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten met ANTAI. Dankzij deze overeenkomst krijgt het bedrijf toegang tot de geautomatiseerde dienst voor het aanwijzen van bestuurders. De informatie tussen ANTAI en het bedrijf worden dan papierloos uitgewisseld.

Deze uitwisseling maakt het mogelijk de bedrijven te ondervragen met betrekking tot de identiteit en de gegevens van de bestuurder, aan het stuur van een voertuig uit hun wagenpark op het moment dat de overtreding begaan is. Dankzij deze uitwisseling wordt de bekeuring direct aan de overtreder verstuurd en niet aan de rechtspersoon.

De overeenkomst sluiten

Om een overeenkomst met ANTAI te sluiten, moet u een persoonlijke pagina op naam van uw bedrijf aanmaken op de website van ANTAI.
Klik hier om een persoonlijke pagina aan te maken.

U dient een Kbis-uittreksel van uw bedrijf waarin de bedrijfsactiviteit beschreven staat, mee te sturen. Zonder dit uittreksel kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen.