Entrepreneur individuel - ANTAI
Wat ik moet doen als zelfstandig ondernemer


Bent u werkzaam in de handel, hebt u een ambachtelijk beroep, bent u landbouwer of oefent u een vrij beroep uit?
Hebt u een eenmanszaak (al dan niet naar Frans recht)?
 

Als u een bekeuring hebt gekregen voor het voertuig dat u zakelijk gebruikt,
betaal uw boete dan niet meteen!

 

 Wat moet u doen als u een bekeuring krijgt voor uw bedrijfsauto?

Er zijn dan meerdere mogelijkheden

 

1/ OPGEVEN WIE HET VOERTUIG BESTUURDE OP HET MOMENT VAN DE OVERTREDING

 

Sinds 1 januari 2022 bent u verplicht om op te geven wie het voertuig bestuurde op het moment van de verkeersovertreding (ook als u dat zelf was) als uw voertuig op naam van een rechtspersoon staat (artikel L. 121-6, lid 2 van de Franse wegenverkeerswet).

U moet dit binnen 45 dagen na de dagtekening van de bekeuring doen. Anders krijgt u een vaste boete van 675 euro voor het niet doen van die opgave, bovenop het bedrag van de oorspronkelijke bekeuring.

Nadat u de opgave hebt gedaan, ontvangt de opgegeven bestuurder de bekeuring op zijn/haar eigen naam en moet hij/zij deze op de gewone manier betalen.

 

Klik op onderstaande knop om een individuele bestuurder op te geven

ONLINE EEN BESTUURDER OPGEVEN

 

Kies mogelijkheid 2 "Ik ben zelfstandig ondernemer" en geef op wie de bestuurder was. Zorg dat u de ontvangen bekeuring bij de hand hebt, evenals de gegevens van degene die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding en de gegevens van diens rijbewijs.

2/ HET VOERTUIG OP UW NAAM ZETTEN

 

U hebt het voertuig dat u voor uw werk gebruikt per ongeluk op naam van uw rechtspersoon gezet.

Als u binnen 45 dagen aantoont dat u het voertuig op uw naam hebt gezet (als natuurlijke persoon), dan hoeft u de bestuurder niet op te geven. Mocht dat op u van toepassing zijn, dan kunt u de tenaamstelling van een voertuig met een Frans kenteken makkelijk wijzigen op  https://immatriculation.ants.gouv.fr/ (rubriek "je souhaite faire une autre demande").

Vervolgens ontvangt u persoonlijk een nieuwe bekeuring.

 

Is het voertuig langdurig gehuurd of geleased?

  • Neem dan snel contact met de verhuurder of de leasemaatschappij om dit op het kentekenbewijs van het voertuig te veranderen.
  • Gebruik de volmacht van de eigenaar van het voertuig (voor Franse voertuigen: gebruik het model van bijlage 10 van het besluit van 9 februari 2009 inzake de tenaamstelling van voertuigen. U kunt dat hier downloaden).

3/ BEZWAAR MAKEN EN VRIJSTELLING AANVRAGEN

 

Is uw voertuig gestolen of bent u het slachtoffer van kentekenfraude of een andere vorm van overmacht, dan kunt u bezwaar maken tegen de bekeuring.

Zorg dat u alle benodigde documenten en bewijsstukken bij de hand hebt: uw bekeuring, een kopie van de aangifte (bij diefstal), een vrijwaringsbewijs (bij sloop van het voertuig), een kopie van de afstandsverklaring voor het voertuig of elk ander relevant bewijsstuk.

 

U kunt dit online doen door op onderstaande knop te klikken

ONLINE BEZWAAR MAKEN

U kunt ook per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opgave doen. Vul daarvoor het formulier "requête en exonération" in (het blauwe formulier dat bij de bekeuring is gevoegd), volg de verdere aanwijzingen op en stuur het formulier naar het openbaar ministerie. U vindt de gegevens op de achterkant van de bekeuring.