picto démarches en ligne
Aanwijzing(en)


Een of meerdere bestuurders aanwijzen

De verschillende regels voor de aanwijzing

De wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen hebben 45 dagen om de personen aan te wijzen die een verkeersovertreding hebben begaan zoals bepaald door het Verkeersreglement. Deze periode begint op de datum die links bovenaan op de ontvangen bekeuring staat.

Om het beheer van de aanwijzingen te optimaliseren, stelt ANTAI twee tools beschikbaar op deze website aan beheerders van wagenparken zodat zij alle handelingen compleet papierloos kunnen uitvoeren:

  • individuele aanwijzing voor beheerders van kleine wagenparken;
  • De eigen online omgeving voor beheerders van middelgrote wagenparken.

De beheerders van wagenparken kunnen ook overtreders aanwijzen door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen en hier het aanvraagformulier voor vrijstelling (met de bekeuring meegestuurd) en alle nodige bewijsstukken aan toe te voegen.

De beheerders van grote wagenparken (meer dan 1000 voertuigen) kunnen een overeenkomst sluiten met ANTAI om de administratieve handelingen te vereenvoudigen. Klik hier voor meer informatie.

 

Individuele aanwijzing

Indien u beheerder bent van een klein wagenpark (tot 10 voertuigen), verwijst ANTAI door naar de individuele aanwijzing. Via deze procedure kunt u in 6 eenvoudige stappen een bestuurder aanwijzen.

U hebt hier de ontvangen bekeuring voor nodig, de identiteit en contactgegevens van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment dat de overtreding begaan is evenals het rijbewijsnummer van de betrokken persoon.

  • In stap 1 kiest u geval 2 > Ik had mijn voertuig uitgeleend;
  • In stap 2 vult u de bedrijfsnaam van de rechtspersoon in die u vertegenwoordigt. Vervolgens het correspondentieadres;
  • In stap 3 moet u verplicht de voornaam, naam, geboortedatum, correspondentieadres, rijbewijsnummer van de aangewezen persoon invullen evenals de datum van afgifte van dit rijbewijs;
  • In stap 4 vult u uw e-mailadres in.

U kunt vervolgens de aanwijzing bevestigen en u ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Klik op de onderstaande knop om toegang te verkrijgen tot de individuele aanwijzing:

Eigen online omgeving

De eigen online omgeving is bedoeld voor beheerders van wagenparken van meer dan 10 voertuigen. Zo kunnen ze meerdere bestuurders tegelijk aanwijzen.

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u een account aan te maken. Hiervoor hebt u de volgende documenten nodig:

  • Een bekeuring geadresseerd aan de rechtspersoon van minder dan een maand oud;
  • Een Kbis-uittreksel of een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
  • De verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger voor het gebruik van deze dienst.

Klik op de onderstaande knop om een account aan te maken: