Veelgestelde vragen

per thema zoeken:

Alle vragen

Betwisting
Het bij de kennisgeving van overtreding gevoegde klachtenformulier is zoekgeraakt. Hoe kan ik betwisten?
41631
Het antwoord tonen
Kennisgeving van overtreding | Betwisting
Hoe wijs ik een andere bestuurder aan?
11793
Het antwoord tonen

U kunt het on line doen: klik op de link "Online bezwaar maken".

Er zijn twee opties:

 • U voert uw administratieve handelingen online uit via de volgende link: "Online bezwaar maken". Als u online bezwaar indient, bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.

Als u uw administratieve handelingen online doet

Houd het nummer van de bekeuring bij de hand evenals de identiteit, de persoonsgegevens en het rijbewijsnummer van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment dat de overtreding begaan werd.

Om u te identificeren op de ANTAI-website, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het nummer van de bekeuring (linksboven op het groene blad dat u hebt ontvangen).
 • Uw naam zoals deze op de bekeuring vermeld staat of de naam van het bedrijf waar u wettelijke vertegenwoordiger van bent.
 • De datum op de bekeuring.
 • Het kenteken van het voertuig.

Als u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u de volgende situatie selecteren: "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: ik had het voertuig uitgeleend " of "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: Ik had het voertuig verhuurd".

Volg de instructies om de bestuurder aan te wijzen.

Als u uw administratieve handelingen niet online uitvoert, dient u verplicht het formulier te gebruiken dat met uw bekeuring is meegestuurd en:

 • het eerste deel van het formulier invullen (uw naam, voornaam, enzovoort), evenals de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • vakje 2 van het formulier aanvinken;
 • een van de vakjes aanvinken dat overeenkomt met uw uitgeleende of verhuurde voertuig; overgedragen of verkochte voertuig;
 • het tweede deel van het formulier invullen met de gegevens van de bestuurder en de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • het originele exemplaar van de bekeuring bijsluiten tenzij u de bekeuring per e-mail hebt ontvangen;
 • in het daarvoor bestemde vak tekenen en dateren.

Online of per brief, u doet geen betaling of aanbetaling.

Betwisting | Dossier van overtreding
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn bezwaar in behandeling wordt genomen?
14151
Het antwoord tonen
Betwisting
Nadat ik een parkeerbon heb ontvangen kan ik geen bezwaar maken tegen deze bekeuring bij de gemeentelijke politie: is dit normaal?
11874
Het antwoord tonen

U kunt de voortgang van uw dossier volgen dankzij een online tracking systeem. Hiervoor hebt u uw bekeuring nodig en dient u op de volgende link te klikken: "Online volgen van uw bezwaar".

Zo kunt u controleren of uw bezwaar inderdaad in behandeling is genomen. 

Als een agent een overtreding registreert, wordt de informatie automatisch doorgestuurd naar het Centre National de Traitement (CNT) in Rennes. De bekeurende agent heeft geen toegang tot uw dossier. U dient de bekeuring af te wachten waarin alle relevante informatie staat over de overtreding en de stappen die u kunt/dient te ondernemen om de boete te betalen of te betwisten.

Betwisting
Het bij de kennisgeving van overtreding gevoegde klachtenformulier is zoekgeraakt. Hoe kan ik betwisten?
41631
Het antwoord tonen

U kunt het on line doen: klik op de link "Online bezwaar maken".

Kennisgeving van overtreding | Betwisting
Hoe wijs ik een andere bestuurder aan?
11793
Het antwoord tonen

Er zijn twee opties:

 • U voert uw administratieve handelingen online uit via de volgende link: "Online bezwaar maken". Als u online bezwaar indient, bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.

Als u uw administratieve handelingen online doet

Houd het nummer van de bekeuring bij de hand evenals de identiteit, de persoonsgegevens en het rijbewijsnummer van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment dat de overtreding begaan werd.

Om u te identificeren op de ANTAI-website, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het nummer van de bekeuring (linksboven op het groene blad dat u hebt ontvangen).
 • Uw naam zoals deze op de bekeuring vermeld staat of de naam van het bedrijf waar u wettelijke vertegenwoordiger van bent.
 • De datum op de bekeuring.
 • Het kenteken van het voertuig.

Als u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u de volgende situatie selecteren: "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: ik had het voertuig uitgeleend " of "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: Ik had het voertuig verhuurd".

Volg de instructies om de bestuurder aan te wijzen.

Als u uw administratieve handelingen niet online uitvoert, dient u verplicht het formulier te gebruiken dat met uw bekeuring is meegestuurd en:

 • het eerste deel van het formulier invullen (uw naam, voornaam, enzovoort), evenals de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • vakje 2 van het formulier aanvinken;
 • een van de vakjes aanvinken dat overeenkomt met uw uitgeleende of verhuurde voertuig; overgedragen of verkochte voertuig;
 • het tweede deel van het formulier invullen met de gegevens van de bestuurder en de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • het originele exemplaar van de bekeuring bijsluiten tenzij u de bekeuring per e-mail hebt ontvangen;
 • in het daarvoor bestemde vak tekenen en dateren.

Online of per brief, u doet geen betaling of aanbetaling.

Betwisting | Dossier van overtreding
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn bezwaar in behandeling wordt genomen?
14151
Het antwoord tonen

U kunt de voortgang van uw dossier volgen dankzij een online tracking systeem. Hiervoor hebt u uw bekeuring nodig en dient u op de volgende link te klikken: "Online volgen van uw bezwaar".

Zo kunt u controleren of uw bezwaar inderdaad in behandeling is genomen. 

Betwisting
Nadat ik een parkeerbon heb ontvangen kan ik geen bezwaar maken tegen deze bekeuring bij de gemeentelijke politie: is dit normaal?
11874
Het antwoord tonen

Als een agent een overtreding registreert, wordt de informatie automatisch doorgestuurd naar het Centre National de Traitement (CNT) in Rennes. De bekeurende agent heeft geen toegang tot uw dossier. U dient de bekeuring af te wachten waarin alle relevante informatie staat over de overtreding en de stappen die u kunt/dient te ondernemen om de boete te betalen of te betwisten.

Op dit moment nuttig
Een particulier | Betwisting
Het bij de kennisgeving van overtreding gevoegde klachtenformulier is zoekgeraakt. Hoe kan ik betwisten?
Het antwoord lezen
Kennisgeving van overtreding | Betwisting
Hoe wijs ik een andere bestuurder aan?
Het antwoord lezen

U kunt het on line doen: klik op de link "Online bezwaar maken".

Er zijn twee opties:

 • U voert uw administratieve handelingen online uit via de volgende link: "Online bezwaar maken". Als u online bezwaar indient, bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.

Als u uw administratieve handelingen online doet

Houd het nummer van de bekeuring bij de hand evenals de identiteit, de persoonsgegevens en het rijbewijsnummer van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment dat de overtreding begaan werd.

Om u te identificeren op de ANTAI-website, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het nummer van de bekeuring (linksboven op het groene blad dat u hebt ontvangen).
 • Uw naam zoals deze op de bekeuring vermeld staat of de naam van het bedrijf waar u wettelijke vertegenwoordiger van bent.
 • De datum op de bekeuring.
 • Het kenteken van het voertuig.

Als u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u de volgende situatie selecteren: "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: ik had het voertuig uitgeleend " of "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: Ik had het voertuig verhuurd".

Volg de instructies om de bestuurder aan te wijzen.

Als u uw administratieve handelingen niet online uitvoert, dient u verplicht het formulier te gebruiken dat met uw bekeuring is meegestuurd en:

 • het eerste deel van het formulier invullen (uw naam, voornaam, enzovoort), evenals de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • vakje 2 van het formulier aanvinken;
 • een van de vakjes aanvinken dat overeenkomt met uw uitgeleende of verhuurde voertuig; overgedragen of verkochte voertuig;
 • het tweede deel van het formulier invullen met de gegevens van de bestuurder en de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • het originele exemplaar van de bekeuring bijsluiten tenzij u de bekeuring per e-mail hebt ontvangen;
 • in het daarvoor bestemde vak tekenen en dateren.

Online of per brief, u doet geen betaling of aanbetaling.

Een particulier | Betwisting
Het bij de kennisgeving van overtreding gevoegde klachtenformulier is zoekgeraakt. Hoe kan ik betwisten?
Het antwoord lezen

U kunt het on line doen: klik op de link "Online bezwaar maken".

Kennisgeving van overtreding | Betwisting
Hoe wijs ik een andere bestuurder aan?
Het antwoord lezen

Er zijn twee opties:

 • U voert uw administratieve handelingen online uit via de volgende link: "Online bezwaar maken". Als u online bezwaar indient, bespaart u verzendkosten voor een aangetekende brief.
 • Kunt u uw aanvraag of uw klacht per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar het correspondentieadres van het openbaar ministerie sturen. Dit correspondentieadres staat rechts onderaan op uw bekeuring.

Als u uw administratieve handelingen online doet

Houd het nummer van de bekeuring bij de hand evenals de identiteit, de persoonsgegevens en het rijbewijsnummer van de persoon die het voertuig bestuurde op het moment dat de overtreding begaan werd.

Om u te identificeren op de ANTAI-website, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het nummer van de bekeuring (linksboven op het groene blad dat u hebt ontvangen).
 • Uw naam zoals deze op de bekeuring vermeld staat of de naam van het bedrijf waar u wettelijke vertegenwoordiger van bent.
 • De datum op de bekeuring.
 • Het kenteken van het voertuig.

Als u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u de volgende situatie selecteren: "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: ik had het voertuig uitgeleend " of "Ik was op het moment van de overtreding in bezit van het voertuig, maar: Ik had het voertuig verhuurd".

Volg de instructies om de bestuurder aan te wijzen.

Als u uw administratieve handelingen niet online uitvoert, dient u verplicht het formulier te gebruiken dat met uw bekeuring is meegestuurd en:

 • het eerste deel van het formulier invullen (uw naam, voornaam, enzovoort), evenals de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • vakje 2 van het formulier aanvinken;
 • een van de vakjes aanvinken dat overeenkomt met uw uitgeleende of verhuurde voertuig; overgedragen of verkochte voertuig;
 • het tweede deel van het formulier invullen met de gegevens van de bestuurder en de verplichte gegevens aangegeven met een sterretje (*);
 • het originele exemplaar van de bekeuring bijsluiten tenzij u de bekeuring per e-mail hebt ontvangen;
 • in het daarvoor bestemde vak tekenen en dateren.

Online of per brief, u doet geen betaling of aanbetaling.