picto verbalisation électronique
Elektronisch bekeuren


Presentatie

De elektronische bekeuring is een installatie waarmee verkeersovertredingen (parkeerovertredingen, snelheid, rijden onder invloed, overbelasting...) en andere overtredingen met betrekking tot vervuiling en lawaai worden geconstateerd. Hiervoor worden elektronische mobiele apparatuur gebruikt (PDA), geïntegreerde computerterminals (TIE) of PCs. De overtredingen worden door deze apparatuur geregistreerd en direct doorgestuurd naar het Centre national de traitement (CNT) in Rennes, van waaruit een bekeuring verstuurd wordt aan de overtreder of aan de houder van het kentekenbewijs van een voertuig dat bekeurd is, met name in geval van parkeren.

Voor meer informatie, lees het artikel Wat is een PVe?

 

De voornamelijkste voordelen voor de bekeuringsdiensten

Het risico op verkeerd noteren van de gegevens wordt verlaagd. De software biedt hulp bij het invoeren van de gegevens en het schrijven van de bekeuringen.

De administratieve taken die nodig waren voor het bijhouden van de bekeuringen, het registreren van de betalingen en de overdracht van betwistingen naar het openbaar ministerie, worden geschrapt.

De andere voordelen zijn:

  • verzending naar huisadres van bekeuring (geen risico op kwijtraken of foute informatie op de bon);
  • minder betwistingen (bekeuring duidelijker, gelijke behandeling van alle overtreders, documentatie wordt thuis ontvangen);
  • moderne betaal middelen(met name via internet), waardoor het eenvoudiger is de boetes te innen en de administratie met betrekking tot latere vervolgingen verminderd wordt.

Validatie van bekeuringssoftware

Het ANTAI heeft het softwareprogramma PVe ontwikkeld en stelt dat gratis ter beschikking als desktopapp.

Om zich ervan te vergewissen dat een oplossing die zowel software als bijhorend materiaal omvat, voldoet aan de wetgeving en de technische voorschriften voor elektronische verbalisering, zal het ANTAI vooraf een aantal tests uitvoeren. Als de testen succesvol zijn, geeft ANTAI een certificaat af aan de provider dat het goed functioneren van het product bevestigt (ook wel  vérification d'aptitude au bon fonctionnement - VABF genoemd). ANTAI raadt aan een kopie van dit certificaat te vragen aan de providers die op aanbestedingen inschrijven.

Om het certificaat te verkrijgen, moet de oplossing minimaal 3 maanden getest worden en ten minste 5000 overtredingsberichten doorsturen naar één of meerdere bekeuringsdiensten en van afdoende kwaliteit. Na een succesvolle testperiode, geeft ANTAI het certificaat “attestation de vérification de service régulier (VSR)” af.

Hieronder vindt u de lijst van oplossingen die door ANTAI bevestigd zijn.

De bekeuringsoplossingen zijn goedgekeurd door ANTAI

Bekeuringsoplossingen

Bedrijf Software Materiaal
Agelid LogipolVe* Samsung Galaxy XCover 4 (Android), Samsung Galaxy XCover5, Samsung Galaxy Tab Active 3, Samsung Galaxy XCover6.
Edicia I-PV* Zebra MC75, Zebra TC55 (Android), Samsung Galaxy XCover 3 (Android), Cipherlab RS30 (Android), Zebra ET55 (Android), Samsung Galaxy TabActive (Android), Samsung Galaxy XCover 4 (Android), Crosscall Core-M4, Samsung Galaxy XCover 5.
ExyzT TAé* Cipherlab RS30 (Android), Cipherlab RS31 (Android).
YouTransactor FiNES YouTransactor SK20, Crosscall CORE-X4.
YouTransactor FiNES* YouTransactor SK20, YouTransactor SK100, YouTransactor SK100 – V5, Samsung Galaxy XCover 3 (Android), Samsung Galaxy XCover 4 (Android).
Indestat TePV*

Coppernic C-One (Android).
Samsung Galaxy XCover 3 (Android), Samsung Galaxy TabActive (Android), Samsung Galaxy XCover 4 (Android), Samsung Galaxy XCover 5.

Logitud Solutions GVE* Motorola Moto E 2 (4G-LTE) (Android), Zebra TC55 (Android), Motorola Moto G 3 (Android), Samsung Galaxy XCover 3 (Android), Motorola Moto G5 (Android), Motorola Moto G6 (Android), Crosscall Core-X3 (Android), Crosscall Core-X4, Samsung Galaxy XCover 5, Crosscall Core-X5 (Android).
Nostria Verbalia* Cipherlab RS31 (Android).
UBI Smart PV Smart Crosscall Action-X5.
Ypok YPve* Samsung Galaxy XCover 4 (Android), Samsung Galaxy Tab A (Android), Samsung Galaxy XCover 5, Samsung Galaxy Tab Active.

* Oplossingen die een applicatie bieden om ook andere controles uit te voeren.

Nummer voor de bekeuringsdiensten

+33 (0)1 76 49 27 07

Uw eigen online omgeving
In deze eigen online omgeving kunt u gedetailleerde informatie vinden met betrekking tot het overstappen op de elektronische bekeuring evenals het online formulier om uw bekeuringsdienst aan te melden bij het Centre national de traitement (CNT).