Vos démarches en tant qu’entrepreneur individuel - ANTAI
Wat u moet doen als beheerder van een wagenpark


Als u een bekeuring hebt gekregen voor het voertuig dat u zakelijk gebruikt,
betaal uw boete dan niet meteen!

 

Net als elke andere wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon moeten ook wagenparkbeheerders bestuurders opgeven.

Voor het geval dat een overtreding is begaan met een voertuig dat op naam van de rechtspersoon staat, wordt in artikel L.21-6 van de Franse wegen verkeerswet namelijk bepaald dat de wettelijke vertegenwoordiger van die rechtspersoon moet opgeven wie het voertuig bestuurde toen de overtreding werd geconstateerd. Gebeurt dat niet binnen 45 dagen, dan ontvangt de vertegenwoordiger bovenop de oorspronkelijke bekeuring ook nog een boete voor het niet doen van deze opgave.

 

Wagenparkbeheerders kunnen bij ANTAI kiezen uit drie gemakkelijke oplossingen voor het opgeven van bestuurders

 

 

KLEINE WAGENPARKEN (tot 10 voertuigen) : de procedure voor het opgeven van individuele bestuurders

 

Bent u verantwoordelijk voor een wagenpark van 1 tot 10 voertuigen, dan kunt u individueel opgave doen, op dezelfde manier als zelfstandige ondernemers of particulieren.

 

Klik op onderstaande knop om een individuele bestuurder op te geven:

EEN INDIVIDUELE BESTUURDER OPGEVEN

 

Kies mogelijkheid 2 "Ik ben wettelijk vertegenwoordiger" en geef op wie de bestuurder was. Zorg dat u daarvoor de ontvangen bekeuring bij de hand hebt, evenals de gegevens van degene die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding, en de gegevens van het rijbewijs van deze persoon.

Wagenparkbeheerders kunnen ook opgave doen met het aanvraagformulier voor vrijstelling dat bij de ontvangen bekeuring is gevoegd. Zij moeten dit formulier dan samen met de benodigde bewijsstukken aangetekend (met ontvangstbevestiging) opsturen.

MIDDELGROTE WAGENPARKEN (meer dan 10 voertuigen) : speciale zakelijke pagina voor het opgeven van bestuurders

De speciale zakelijke pagina voor wagenparkbeheerders is bedoeld voor wagenparken van meer dan 10 voertuigen. Op dit platform kunnen tegelijkertijd meerdere bestuurders worden opgegeven, kan een opgave worden gewijzigd of verwijderd en kunt u oudere opgaven inzien.

Deze speciale zakelijke pagina is onlangs volledig vernieuwd. De procedure is vereenvoudigd en intuïtiever gemaakt en de ergonomie van de interface is verbeterd.
 

Om deze pagina te kunnen gebruiken, moet u eerst een account aanmaken

Account voor wagenparkbeheerders aanmaken

 

Zorg dat u de volgende documenten bij de hand hebt om alles vlot te laten verlopen:

  • Een aan de rechtspersoon gerichte bekeuring van minder dan een maand oud;
  • Een uittreksel uit het handelsregister of een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
  • De verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger voor het gebruik van de dienst.

GROTE WAGENPARKEN (meer dan 1000 voertuigen) : op basis van een overeenkomst met ANTAI

 

Ondernemingen met een wagenpark van meer dan 1000 voertuigen kunnen een overeenkomst met ANTAI sluiten om de procedures automatisch te laten verlopen. Daarbij gaat het vooral om de uitwisseling van informatie voor het opgeven van bestuurders.

De bekeuring kan dan rechtstreeks naar de bestuurder worden gestuurd, en niet meer naar de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Zo bespaart u tijd en verkleint u de kans op fouten.

 

Om een overeenkomst met ANTAI te kunnen sluiten, moet u eerst een speciaal bedrijfsaccount aanmaken

Mijn bedrijfsaccount aanmaken

 

Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als u een uittreksel uit het handelsregister meestuurt waarop uw bedrijfsactiviteiten staan omschreven.