Wat u moet doen als wettelijk vertegenwoordiger van een rechtspersoon


Sinds 2017 moeten wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen (al dan niet naar Frans recht), verenigingen, regionale openbare lichamen en openbare instellingen opgeven wie een voertuig bestuurde toen daarmee een overtreding werd begaan (artikel L. 121-6 van de Franse wegenverkeerswet).

Als u een bekeuring hebt gekregen voor het voertuig dat u zakelijk gebruikt,
betaal uw boete dan niet meteen!

 

Er zijn dan meerdere mogelijkheden

1/ DE BESTUURDER VAN HET VOERTUIG OPGEVEN

 

U bent verplicht om op te geven wie het voertuig bestuurde op het moment waarop de overtreding werd geconstateerd (ook als u dat zelf bent). Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen voor het niet doen van deze opgave. De opgegeven persoon ontvangt vervolgens een bekeuring op zijn of haar eigen naam en kan de bekeuring dan betalen.

 

Klik op onderstaande knop om een bestuurder op te geven:

ONLINE EEN BESTUURDER OPGEVEN

 

Kies mogelijkheid 2 "Ik ben wettelijk vertegenwoordiger" en geef op wie de bestuurder was. Zorg dat u de ontvangen bekeuring bij de hand hebt, evenals de gegevens van degene die het voertuig bestuurde op het moment van de overtreding, en de gegevens van diens rijbewijs.

U kunt ook per aangetekende brief met ontvangstbevestiging opgave doen. Vul daarvoor het formulier "requête en exonération" in (het blauwe formulier dat bij de bekeuring is gevoegd), volg de verdere aanwijzingen op en stuur het formulier naar het openbaar ministerie. U vindt de gegevens op de achterkant van de bekeuring.

2/ BEZWAAR MAKEN EN VRIJSTELLING AANVRAGEN

 

Is uw voertuig gestolen of bent u het slachtoffer van kentekenfraude of een andere vorm van overmacht, dan kunt u bezwaar maken tegen de bekeuring.

Zorg dat u alle benodigde documenten en bewijsstukken bij de hand hebt: uw bekeuring, een kopie van de aangifte (bij diefstal), een vrijwaringsbewijs (bij sloop van het voertuig), een kopie van de afstandsverklaring voor het voertuig en/of elk ander relevant bewijsstuk.

 

U kunt dit online doen door op onderstaande knop te klikken

ONLINE BEZWAAR MAKEN

La désignation peut également être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, en remplissant le "formulaire de requête en exonération" (feuillet bleu joint à l’avis de contravention) et en suivant les modalités pratiques avant de l’adresser à l'officier du ministère public indiqué au verso de l’avis.