U hebt een bekeuring ontvangen

De belangrijkste informatie op de bekeuring (model snelheidsovertreding)

Avis de contravention (recto) avec les zones liées à la vitesse.

Avis de contravention (verso) avec les zones liées à la vitesse.

1 - Uitgifte-datum van de bekeuring

 

Image illustrant la date d'émission de l'avis.

 • De datum staat rechtsboven op de bekeuring.
 • De betalings- en betwistingstermijn beginnen te lopen vanaf deze datum.
 • U kunt in aanmerking komen voor een verlaging van de boete als u betaalt volgens de voorwaarden die linksonder op uw bekeuring staan (betalingstermijn, betalingsmethoden en verlaagd bedrag).
2 - Snelheid

 

Image illustrant les informations liées à la vitesse.

 • Indien de overtreding een snelheidsovertreding betreft, staat links op de bekeuring welke snelheid gemeten is, wat de wettelijk toegestane snelheid is en de snelheid die de basis voor de overtreding is na aftrek van de technische marge.
3 - De datum waarop de overtreding geconstateerd is, de plaats en de rijrichting

 

Informations sur la date, le lieu et le sens de circulation.

 • De datum staat links op het formulier.
 • De naam van de gemeente staat in het vakje Datum/tijd.
 • Hier staat ook op welke weg de overtreding geconstateerd is.
 • Exacte plaats van de overtreding aangegeven met de PK/PR (Kilometer- of Puntindicatie).
 • Indien dit nodig is, de rijrichting waarin de overtreding vastgesteld is op de weg aangeven in het vakje datum/tijd. Bijv.: richting Parijs.
4 - Identificatie van de bekeurende agent

 

Informations liées à l'identification de l'agent verbalisateur.

 • De overtreding wordt geconstateerd met behulp van een specifiek apparaat (elektronisch bekeuren) of door middel van de foto’s die een automatische digitale flitspaal neemt of met een automatisch controle-apparaat bij de stoplichten.
 • In het vakje Bekeurende agent staat het nummer van de bekeurende agent en zijn dienstcode.
5 - De technische marge

 

Image illustrant les informations liées à la marge technique.

 • Links achterop de bekeuring staan de elementen vermeld met betrekking tot de gemeten snelheid en de toepassing van een technische marge voor de berekening van de beboete snelheid. Deze marge is 5 km/u voor toegestane snelheden tot  100 km/u en 5% van de gemeten snelheid voor toegestane snelheden boven de  100 km/u.

Het ANTAI verzendt voortaan elektronische kennisgevingen van overtredingen in twee verschillende situaties:


1ste situatie: op het moment van een aanhouding hebt u uw e-mailadres gegeven aan de politieagent die u heeft geverbaliseerd.
2ste situatie: u bent aangewezen als dader van een strafbaar feit door een verhuurder, uw werkgever of de persoon die u zijn voertuig heeft uitgeleend. De persoon die u heeft aangewezen, heeft toen uw e-mailadres doorgegeven aan het ANTAI.

De volgende computergrafiek toont de verschillende stappen voor de verzending van de elektronische kennisgevingen van een overtreding :


Belangrijk: in deze twee situaties dient u uitdrukkelijk akkoord te gaan met het ontvangen van de kennisgeving van overtreding in gedematerialiseerde vorm. Hiervoor dient u:
1. De e-mail te openen die door het ANTAI is verzonden met het afzenderadres nepasrepondre_noreply@antai.fr
2. Op de link in deze e-mail te klikken
3. Het vakje aan te kruisen, waardoor u uitdrukkelijk akkoord gaat met de kennisgeving van overtreding via elektronische weg.

Als u uw elektronische kennisgeving van overtreding weigert of niet binnen 7 dagen opent, zult u ze via de post ontvangen. De betalingstermijn en de beroepstermijn beginnen te lopen vanaf de nieuwe datum van de kennisgeving van overtreding die op uw postadres is ontvangen.

Uw e-mailadres wordt slechts één keer gebruikt in het kader van het dossier waarvoor het is doorgegeven. Om later hergebruikt te worden voor de verzending van nieuwe kennisgevingen van overtreding, moet het opnieuw worden doorgegeven aan het ANTAI.

 

Kennisgeving van vaste boete voor een delict

 

Bepaalde delicten kunnen voortaan worden behandeld volgens een procedure van vaste boete. De vaste boete voor een delict wordt medegedeeld door een kennisgeving van vaste boete voor een delict, waarvan de structuur gelijk is aan die van de kennisgeving van overtreding.

Het betreft drie delicten:

 • Het besturen van een voertuig zonder rijbewijs
 • Het besturen van een voertuig met een rijbewijs dat niet overeenkomt met de categorie van het voertuig
 • Het besturen van een voertuig zonder verzekering

Een model van dit rode document wordt hieronder getoond (delict van het besturen zonder rijbewijs) :

Andere situaties

U hebt een verhoogde forfaitaire boete ontvangen voor een verkeersovertreding


divder id_Mob42780 Chevron

U ontvangt deze brief aangezien u de oorspronkelijke boete niet binnen de betalingstermijn hebt betaald.

Amende forfaitaire majorée page 1.

Notice de paiement de l'avis d'amende forfaitaire majorée.

Formulaire de réclamation de l'avis d'amende forfaitaire majorée.

Een agent heeft een bekeuring op uw voorruit achtergelaten.


divder id_Mob42792 Chevron

Deze bekeuring valt niet onder de verantwoordelijkheid van ANTAI.
Voor betaling of betwisting, zie de aanwijzingen vermeld op de bekeuring.

Image illustrant une contravention carte-lettre.

U bent bekeurd door een functionaris van de SNCF


divder id_Mob42804 Chevron

ANTAI verstuurt namens de SNCF de bekeuringen.

De kenmerken van de geconstateerde overtredingen staan vermeld in het document.

De kenmerken van deze overtreding staan op de bekeuring die naar uw huisadres verstuurd is en hieronder weergegeven is:

Exemple d'avis de contravention SNCF.

Hoe betaal ik?
 • Via de website www.srtpf.fr
 • Of per post:  een bankcheque of een contante geldoverschrijving, in euros en geadresseerd aan SRTPF (Service de Recouvrement du Transport Public Ferroviaire). Voeg het identificatiestrookje van uw bekeuring toe, niet nieten of plakken. Stuur dit alles, voeg GEEN andere documenten toe, naar het onderstaande adres:

SRTPF
TSA 20033
33044 BORDEAUX CEDEX

Hoe bezwaar maken?

 

U bent in het buitenland bekeurd


divder id_Mob42816 Chevron

Indien u een verkeersovertreding begaat in het buitenland, leidt dit tot dezelfde sancties als voor een inwoner van het betreffende land. U ontvangt dus een bekeuring uit dat land.

Indien u een bekeuring moet betalen in het land waar u de overtreding hebt begaan en u hebt deze bekeuring niet ter plekke betaald, dan kunt u vervolgd worden, in overeenstemming met de overeenkomsten getekend tussen Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, België, Spanje, Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije.

Andere situaties

U hebt een verhoogde forfaitaire boete ontvangen voor een verkeersovertreding


divder id42780 Chevron

Een agent heeft een bekeuring op uw voorruit achtergelaten.


divder id42792 Chevron

U bent bekeurd door een functionaris van de SNCF


divder id42804 Chevron

U ontvangt deze brief aangezien u de oorspronkelijke boete niet binnen de betalingstermijn hebt betaald.

Amende forfaitaire majorée page 1.

Notice de paiement de l'avis d'amende forfaitaire majorée.

Formulaire de réclamation de l'avis d'amende forfaitaire majorée.

Deze bekeuring valt niet onder de verantwoordelijkheid van ANTAI.
Voor betaling of betwisting, zie de aanwijzingen vermeld op de bekeuring.

Image illustrant une contravention carte-lettre.

ANTAI verstuurt namens de SNCF de bekeuringen.

De kenmerken van de geconstateerde overtredingen staan vermeld in het document.

De kenmerken van deze overtreding staan op de bekeuring die naar uw huisadres verstuurd is en hieronder weergegeven is:

Exemple d'avis de contravention SNCF.

Hoe betaal ik?
 • Via de website www.srtpf.fr
 • Of per post:  een bankcheque of een contante geldoverschrijving, in euros en geadresseerd aan SRTPF (Service de Recouvrement du Transport Public Ferroviaire). Voeg het identificatiestrookje van uw bekeuring toe, niet nieten of plakken. Stuur dit alles, voeg GEEN andere documenten toe, naar het onderstaande adres:

SRTPF
TSA 20033
33044 BORDEAUX CEDEX

Hoe bezwaar maken?

 

U bent in het buitenland bekeurd


divder id42816 Chevron

Indien u een verkeersovertreding begaat in het buitenland, leidt dit tot dezelfde sancties als voor een inwoner van het betreffende land. U ontvangt dus een bekeuring uit dat land.

Indien u een bekeuring moet betalen in het land waar u de overtreding hebt begaan en u hebt deze bekeuring niet ter plekke betaald, dan kunt u vervolgd worden, in overeenstemming met de overeenkomsten getekend tussen Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, België, Spanje, Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Slowakije.

praktische links