Dossier van de overtreding

De algemene beginselen

De Franse wet onderscheidt, naargelang de ernst ervan, 3 grote categorieën strafbare feiten: overtredingen, delicten en misdaden.

De overtredingen worden weer onderverdeeld in 5 klassen: van de minst ernstige (1ste klasse) tot de zwaarste (5de klasse). Van de eerste tot en met de 4de klasse worden de overtredingen bestraft met vaste boetes, waarvan het bedrag hoger wordt, naargelang de ernst van het strafbare feit.

Bovendien kunnen bepaalde bijkomende straffen bij de opgelegde boetes komen: aftrek van punten, schorsing van het rijbewijs, enz. Vanaf de 5de klasse wettigt de voldoende ernstige aard van het begane strafbare feit de overdracht aan een politierechtbank, die uitspraak doet over de follow-up die moet worden gegeven, naargelang het wel of niet een recidive betreft.

Bovendien kunnen sinds de Franse wet 'Justitie van de 21ste eeuw’ van 18 november 2016 bepaalde delicten worden behandeld volgens een procedure van vaste boete naar het model dat van ervan bestaat op het gebied van de overtreding. Het betreft drie delicten:

  • Het delict van het besturen zonder rijbewijs;
  • Het delict van het besturen met een rijbewijs dat niet overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig;
  • Het delict van het besturen van een niet verzekerd voertuig.

De meest voorkomende overtredingen

Hieronder vindt u voorbeelden van de meest voorkomende overtredingen, gerangschikt per bekeuringscategorie:

Voor de andere overtredingen kunt u het volgende document raadplegen Schaal van de boetes en intrekking van punten (PDF 36Ko).

De follow-up van uw dossier

Op de website kunt u uw dossier raadplegen en de voortgang van onze verwerking volgen.
Deze dienst geeft u toegang tot de belangrijkste informatie op uw bekeuring:

  • De details van de begane overtreding;
  • De intrekking van een punt/de punten;
  • Het boetebedrag en de betalingstermijnen.
logo praktische links

praktische links