Dossier van de overtreding

De algemene beginselen

De bekeuringen zijn opgedeeld in 5 categorieën, van de minst ernstige (1ste categorie) tot de meest ernstige (5de categorie). Bekeuringen in categorie 1 t/m 5 leiden tot een boete. Het bedrag van de boete is afhankelijk van het type en de ernst van de overtreding.

Bepaalde aanvullende straffen kunnen toegevoegd worden aan opgelegde boetes: aftrek van punten op het rijbewijs, intrekking van het rijbewijs, etc. Vanaf de 5de categorie wordt de aard van de overtreding ernstig genoeg geacht om doorverwezen te worden naar de politierechtbank. Deze rechtbank zal bepalen of het om een herhaling van een strafbaar feit of niet gaat.

De meest voorkomende overtredingen

Hieronder vindt u voorbeelden van de meest voorkomende overtredingen, gerangschikt per bekeuringscategorie:

Voor de andere overtredingen kunt u het volgende document raadplegen Schaal van de boetes en intrekking van punten (PDF 36Ko).

De follow-up van uw dossier

Op de website kunt u uw dossier raadplegen en de voortgang van onze verwerking volgen.
Deze dienst geeft u toegang tot de belangrijkste informatie op uw bekeuring:

  • De details van de begane overtreding;
  • De intrekking van een punt/de punten;
  • Het boetebedrag en de betalingstermijnen.
logo praktische links

praktische links