FPS-Dienst

Qu'est-ce que le FPS ?

Depuis 2018, les collectivités ayant mis en place une redevance de stationnement payant sur voirie publique, appelée « forfait de post-stationnement » ou FPS, peuvent signer une convention avec l'ANTAI afin de lui confier l'édition et l'envoi, pour leur compte, des avis de paiement FPS. Deux conventions sont possibles :

  • La convention « cycle partiel » : l'ANTAI est désignée par la loi comme responsable exclusif de l'émission des titres exécutoires en cas de non-paiement du FPS d'une part et des titres d'annulation d'autre part. La convention « cycle partiel » décrit les modalités et engagements à respecter pour échanger avec l'ANTAI afin de permettre l'émission des titres exécutoires et des titres d'annulation. Cette convention doit être signée par une personne habilitée à engager la collectivité.
  • La convention « cycle complet » : l'ANTAI propose aux collectivités de notifier pour leur compte les avis de paiement de FPS. Cette prestation est facultative. Pour y accéder, les collectivités doivent signer la convention "cycle complet" qui décrit les modalités et engagements à respecter pour échanger avec l'ANTAI afin qu'elle envoie les avis de paiement de FPS. Une collectivité qui choisit le cycle complet n'a pas besoin de signer la convention "cycle partiel". La convention "cycle complet" doit être signée par une personne habilitée à engager la collectivité.

De FPS-service van ANTAI

De Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) is van rechtswege bevoegd om uitvoerbare aktes af te geven en kan voor rekening van de gemeenschappen de FPS-heffingen versturen aan de gebruikers die hun parkeergeld niet hebben betaald.

De onderstaande video beschrijft deze nieuwe dienst van ANTAI:

Aangezien ANTAI toegang heeft tot het registratiesysteem voor voertuigen, kan het agentschap op betrouwbare en veilige wijze de heffingen versturen naar het huisadres van de betalingsplichtige.

Deze verzending kan enkele dagen na het vaststellen van het niet betalen van het parkeergeld verstuurd worden zodat de gemeenschappen een verlaagde  FPS-heffing kunnen introduceren.

In geval van vragen worden de betalingsplichtigen door adviserend personeel van ANTAI per telefoon verder geholpen.

De integrale kosten van deze dienst worden doorgerekend aan de gemeenschap, zonder winstmarge. Deze procedure maakt deel uit van de elektronische bekeuring, in samenwerking met het directoraat-generaal van de overheidsfinanciën.

De planning?

Vanaf 1 april 2017 kunnen de gemeenschappen de overeenkomst met ANTAI downloaden via de onderstaande link: Elektronisch bekeuren invoeren

Vanaf juni 2017, kunnen de gemeenschappen een "eigen FPS online omgeving" aanmaken op de ANTAI-website waarop de getekende overeenkomst geüpload kan worden en alle handelingen uitgevoerd kunnen worden.