picto dossier
Dossier van de overtreding


De algemene beginselen

De Franse wet onderscheidt, naargelang de ernst ervan, 3 grote categorieën strafbare feiten: overtredingen, delicten en misdaden.

De overtredingen worden weer onderverdeeld in 5 klassen: van de minst ernstige (1ste klasse) tot de zwaarste (5de klasse). Van de eerste tot en met de 4de klasse worden de overtredingen bestraft met vaste boetes, waarvan het bedrag hoger wordt, naargelang de ernst van het strafbare feit.

Bovendien kunnen bepaalde bijkomende straffen bij de opgelegde boetes komen: aftrek van punten, schorsing van het rijbewijs, enz. Vanaf de 5de klasse wettigt de voldoende ernstige aard van het begane strafbare feit de overdracht aan een politierechtbank, die uitspraak doet over de follow-up die moet worden gegeven, naargelang het wel of niet een recidive betreft.

Bovendien kunnen sinds de Franse wet 'Justitie van de 21ste eeuw’ van 18 november 2016 bepaalde delicten worden behandeld volgens een procedure van vaste boete naar het model dat van ervan bestaat op het gebied van de overtreding. Het betreft drie delicten:

  • Het delict van het besturen zonder rijbewijs;
  • Het delict van het besturen met een rijbewijs dat niet overeenkomt met de categorie van het gebruikte voertuig;
  • Het delict van het besturen van een niet verzekerd voertuig.

De meest voorkomende overtredingen

Hieronder vindt u voorbeelden van de meest voorkomende overtredingen, gerangschikt per bekeuringscategorie:

Categorieën van strafbaar feit Soorten van strafbaar feit
Overtreding van 1ste categorie Fout parkeren.
Overtreding van 2de categorie Verandering van richting zonder knipperlicht; Verzuim van betaling van tol;
geen verzekeringsbewijs.
Overtreding van 3de categorie Snelheidsovertreding minder dan 20 km/u (voor een maximale toegestane snelheid boven de 50 km/u);
Remmen niet conform.
Overtreding van 4de categorie Gebruik van een telefoon, in de hand gehouden;
Rijden op de vluchtstrook;
Rijden zonder veiligheidsgordel;
Geen voorrang geven;
Niet stoppen voor een rood stoplicht of een stopbord;
Overschrijden van doorlopende streep;
APK-keuring niet uitgevoerd;
Dronken rijden;
Spookrijden;
Niet respecteren van de veiligheidsafstand;
Snelheidsovertreding van minder dan 50 km/u;
Gevaarlijk inhalen;
Rijden zonder lichten;
Geen kentekenplaten.
Overtreding van 5de categorie Snelheidsovertreding van meer dan 50 km/u.
Delict Besturen zonder rijbewijs ;
Besturen van een voertuig met een rijbewijs dat niet overeenkomt met de categorie van het voertuig ;
Besturen van een voertuig zonder verzekering.

Schaal voor de overtredingstypes

Overtreding Aftrek van punt(en)
Snelheidsovertreding minder dan 20 km/u 1 punt
Snelheidsovertreding gelijk of groter dan 20 km/u en minder dan 30 km/u 2 punten
Snelheidsovertreding gelijk of groter dan 30 km/u en minder dan 40 km/u 3 punten
Snelheidsovertreding gelijk of groter dan 40 km/u en minder dan 50 km/u 4 punten
Door rood rijden 4 punten

Voor de andere overtredingen kunt u het volgende document raadplegen :

 

De follow-up van uw dossier

Op de website kunt u uw dossier raadplegen en de voortgang van onze verwerking volgen.
Deze dienst geeft u toegang tot de belangrijkste informatie op uw bekeuring:

  • De details van de begane overtreding;
  • De intrekking van een punt/de punten;
  • Het boetebedrag en de betalingstermijnen.
Praktische links