picto stationnement-FPS
FPS-Dienst


Wat is een FPS?

Vanaf 1 januari 2018, zal de decentralisatie van betaald parkeren in werking treden: als een automobilist zijn parkeergeld niet voldoet, zal hij niet meer met een boete worden bestraft maar een heffing die “forfait de post-stationnement” [forfaitaire heffing parkeergeld] heet of FPS.

In deze nieuwe contextDeze overeenkomst, worden alle gemeentes die betaald parkeren toepassen uitgenodigd een overeenkomst met ANTAI te tekenen. Ze kunnen kiezen uit twee overeenkomsten:

  • De overeenkomst "gedeeltelijke cyclus": ANTAI wordt van rechtswege de enige verantwoordelijke voor de afgifte van uitvoerbare aktes in geval van niet-betaling van de FPS aan de ene hand en van annuleringen aan de andere hand. De overeenkomst «gedeeltelijke cyclus» beschrijft de na te komen voorwaarden en verplichtingen om te kunnen communiceren met ANTAI zodat zij de uitvoerbare akte en annuleringen kan afgeven. Deze overeenkomst moet getekend worden door een persoon die de bevoegdheid heeft bindende overeenkomsten te sluiten voor de gemeenschap.
  • De overeenkomst "complete cyclus": ANTAI kan ook de FPS-heffingen versturen namens de gemeenschappen. Deze dienst is optioneel. De gemeenschappen dienen in dat geval een “complete cyclus” overeenkomst te tekenen die de na te komen voorwaarden en verplichtingen beschrijft om te kunnen communiceren met ANTAI zodat zij de FPS-heffingen kan versturen. Een gemeenschap die voor de complete cyclus kiest, hoeft de “gedeeltelijke cyclus” overeenkomst niet te tekenen. De “complete cyclus” overeenkomst moet getekend worden door een persoon die de bevoegdheid heeft bindende overeenkomsten te sluiten voor de gemeenschap.

De FPS-service van ANTAI

De Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) is van rechtswege bevoegd om uitvoerbare aktes af te geven en kan voor rekening van de gemeenschappen de FPS-heffingen versturen aan de gebruikers die hun parkeergeld niet hebben betaald.

De onderstaande video beschrijft deze nieuwe dienst van ANTAI:

Aangezien ANTAI toegang heeft tot het registratiesysteem voor voertuigen, kan het agentschap op betrouwbare en veilige wijze de heffingen versturen naar het huisadres van de betalingsplichtige.

Deze verzending kan enkele dagen na het vaststellen van het niet betalen van het parkeergeld verstuurd worden zodat de gemeenschappen een verlaagde  FPS-heffing kunnen introduceren.

In geval van vragen worden de betalingsplichtigen door adviserend personeel van ANTAI per telefoon verder geholpen.

De integrale kosten van deze dienst worden doorgerekend aan de gemeenschap, zonder winstmarge. Deze procedure maakt deel uit van de elektronische bekeuring, in samenwerking met het directoraat-generaal van de overheidsfinanciën.

De planning?

Vanaf 1 april 2017 kunnen de gemeenschappen de overeenkomst met ANTAI downloaden via de onderstaande link: Elektronisch bekeuren invoeren

Vanaf juni 2017, kunnen de gemeenschappen een "eigen FPS online omgeving" aanmaken op de ANTAI-website waarop de getekende overeenkomst geüpload kan worden en alle handelingen uitgevoerd kunnen worden.