picto règlementation
Wet- en regelgeving


Dit zegt de Franse wegenverkeerswet over het opgeven van bestuurders

Wanneer een verkeersovertreding wordt begaan met een voertuig waarvan de tenaamgestelde of de houder een rechtspersoon is, moet de wettelijke vertegenwoordiger van die rechtspersoon sinds 1 januari 2017 volgens de Franse wegenverkeerswet (artikel L.121-6) opgeven wie de natuurlijke persoon was die het voertuig op het moment van de overtreding bestuurde.

Anders gezegd: de wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld de directeur van een bedrijf) moet opgeven welke natuurlijke persoon (bijvoorbeeld een werknemer) een op naam van die rechtspersoon gesteld voertuig (bedrijfsauto) bestuurde toen daarmee een overtreding werd begaan die automatisch werd vastgesteld (bijvoorbeeld met een snelheidscamera).

Als de wettelijke vertegenwoordiger dat voertuig zelf bestuurde, moet hij zichzelf opgeven voordat hij de bekeuring betaalt of er bezwaar tegen maakt.

Vervolgens wordt er een nieuwe bekeuring verzonden, maar dan op naam van degene die de overtreding heeft begaan, en niet meer van de onderneming of de vertegenwoordiger ervan.

De opgegeven bestuurder moet dan de bekeuring betalen (en krijgt eventueel strafpunten op zijn of haar rijbewijs).

Wordt de bestuurder die de overtreding heeft begaan niet opgegeven, dan krijgt de rechtspersoon bovenop de oorspronkelijke bekeuringeen vaste extra boete (die eventueel ook nog kan worden verhoogd).

Parc automobile de véhicules utilitaires

Wie moet bestuurders opgeven?

 

De verplichting om bestuurders op te geven geldt voor wettelijke vertegenwoordigers van een rechtspersoon:

 

 • vennootschappen (al dan niet naar Frans recht;
 • verenigingen;
 • regionale openbare lichamen;
 • openbare instellingen enz.

 

Ook wagenparkbeheerders moeten opgeven wie als bestuurder verantwoordelijk is voor overtredingen: het gaat hier dan om de wettelijke vertegenwoordigers van kleine (1 tot 10 voertuigen), middelgrote (meer dan 10 voertuigen) of grote (meer dan 1000 voertuigen) wagenparken.

BELANGRIJK: Zelfstandige ondernemers hoeven in bepaalde gevallen de bestuurder niet meer op te geven.

 

Het Franse Hof van Cassatie heeft (in uitspraak nr. 530 van 21 april 2020, 19-86.467) bepaald dat de verplichting op opgave te doen niet voor zelfstandigen geldt wanneer hun voertuig op hun eigen naam staat (natuurlijke persoon) en niet op die van hun bedrijf (rechtspersoon).

In dat geval zijn eenmanszaken (ambachtslieden, handelaren, landbouwers enz.), mensen met vrije beroepen (artsen, verpleegkundigen, advocaten, architecten enz.) en zzp'ers niet langer verplicht om zichzelf na een overtreding op te geven.

Staat een voertuig op naam van een rechtspersoon (vennootschap of onderneming), dan zijn ondernemers sinds 2021 echter wel verplicht (wet nr. 2021-401 van 8-4-2021) om als wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon op te geven wie de bestuurder was toen de overtreding werd begaan (ook als zij dat zelf zijn).

Ga voor meer informatie naar de pagina voor zelfstandig ondernemers.

Voor welke overtredingen moet de bestuurder worden opgegeven?

 

Het gaat hierbij om de volgende 12 overtredingen die "door of met goedgekeurde automatische controleapparatuur" worden geconstateerd (artikel L.130-9 van de Franse wegenverkeerswet):

 

 • niet dragen van de veiligheidsgordel;
 • gebruiken van een mobiele telefoon terwijl deze in de hand wordt gehouden;
 • gebruik van rijstroken en wegen die zijn voorbehouden aan bepaalde categorieën voertuigen;
 • stilstaan, parkeren en rijden op de vluchtstrook;
 • onvoldoende afstand houden;
 • doorgetrokken strepen raken en overschrijden;
 • negeren van stopborden;
 • overschrijden van de maximumsnelheid;
 • negeren van een inhaalverbod;
 • niet vrijlaten van vakken voor fietsers en bromfietsers bij verkeerslichten;
 • niet dragen van de helm door bestuurders van tweewielers;
 •  onverzekerd rijden.

Hoe hoog is de boete als ik geen opgave doe?

 

Als de wettelijke vertegenwoordiger de bestuurder van het voertuig niet opgeeft, kan de rechtspersoon een vaste boete van 675 EUR krijgen, die wordt verhoogd tot 1875 EUR wanneer niet binnen de voorgeschreven termijn wordt betaald. Als u bezwaar aantekent, dan kan de politierechter een maximale boete van 3750 EUR opleggen.

Is de boete opgelegd aan de wettelijke vertegenwoordiger, dan kan deze een boete van 750 EUR krijgen.

Deze boetes komen bovenop de oorspronkelijke bekeuring, die moet door de wettelijke vertegenwoordiger (artikel L.121-2 en L.121-3 van de Franse wegenverkeerswet) worden betaald als er geen bestuurder wordt opgegeven.

Bijzondere gevallen: zichzelf opgeven, diefstal, kentekenfraude...

 

Als de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon zelf degene is die het voertuig bestuurde toen de overtreding werd geconstateerd, dan moet hij/zij zichzelf opgeven. Gebeurt dat niet, dan kan hij/zij geen strafpunten op het rijbewijs krijgen en krijgt de rechtspersoon waarvan hij/zij de wettelijke vertegenwoordiger is een bekeuring wegens het niet doen van de opgave. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zelf een overtreding heeft begaan, moet hij/zij dus altijd zijn/haar naam, geboortedatum en rijbewijsgegevens opgeven, net als alle andere bestuurders.

Indien het voertuig waarmee de overtreding is begaan op het moment van de overtreding was gestolen, in geval van kentekenfraude of in andere gevallen van overmacht moet de wettelijke vertegenwoordiger die de bekeuring ontvangt het openbaar ministerie binnen 45 dagen aantonen dat het voertuig was gestolen of dat van kentekenfraude of een andere vorm van overmacht sprake was.

Bestuurders kunnen op twee manieren worden opgegeven:

 

 

 • Per aangetekende post (met ontvangstbevestiging)
   

Daarbij moeten de persoonsgegevens en het adres worden opgegeven van de natuurlijke persoon die het voertuig bestuurde toen de overtreding werd begaan, en ook diens rijbewijsgegevens.

 

Binnen hoeveel tijd moet worden opgegeven wie de bestuurder was toen een overtreding werd begaan?

U moet een bestuurder binnen 45 dagen na de dagtekening van uw bekeuring opgeven aan het openbaar ministerie.

Daarna krijgt u bovenop de oorspronkelijke bekeuring een vaste extra boete omdat u heeft nagelaten de opgave te doen.

Circulation de poids lourds

Verplicht bestuurders opgeven: waarom zijn de regels veranderd?

 

De verplichte opgave is bedoeld om wettelijke vertegenwoordigers en bestuurders van voertuigen van rechtspersonen meer verantwoordelijkheidsgevoel te geven.

Toen er rond het jaar 2000 automatische controles in het verkeer kwamen, ontliepen heel wat bestuurders die met een voertuig van een rechtspersoon een verkeersovertreding begingen strafpunten op hun rijbewijs. Vaak gebeurde het zelfs dat de rechtspersoon de boete voor de overtreder betaalde. Op die manier ontloopt de dader van een overtreding zijn of haar verantwoordelijkheid, en het is ook niet goed voor de werkgever. Als naleving van de verkeersregels niet wordt gestimuleerd, dan brengt dat het leven van bestuurders en van andere weggebruikers in gevaar.

Wist u dat: Ongelukken in het verkeer de dodelijkste bedrijfsongevallen zijn?

In 2020 werden 49.828 mensen het slachtoffer van een werkgerelateerd verkeersongeluk, waarvan 11.656 terwijl zij voor hun werk onderweg waren, zo blijkt uit  de gegevens van het Franse ministerie van Werkgelegenheid. In hetzelfde jaar overleden 356 mensen, waarmee ongelukken in het verkeer de dodelijkste bedrijfsongevallen werden.

Daarom is er een straf gekomen, en moet de identiteit van de bestuurder bekend worden gemaakt. Die straf moet ervoor zorgen dat de waarschuwing in de vorm van strafpunten inderdaad bij de bestuurder aankomt.