picto logo ANTAI
Over ANTAI


Wie zijn wij?

L'Agence national pour le traitement automique des infractions [nationaal agentschap voor automatische verwerking van overtredingen], werd opgericht bij decreet van 31 maart 2011.

ANTAI, in dienst van de verkeersveiligheid

ANTAI heeft als doel bij te dragen aan de verkeersveiligheid, in het kader van het beleid dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt toegepast.

De organisatie gaat over de gehele bekeuringsprocedure:

  • Beheer van de registratie van overtredingen (flits van de radar en elektronische bekeuring).
  • Verzending van de bekeuring.
  • Innen van betalingen en behandelen van bezwaren.

Het agentschap bestaat uit een projectstuurgroep en beheert het Nationaal verwerkingscentrum (CNT) in Rennes. Via de ANTAI-website kunnen de bezoekers ook naar de website van de ambtenaar van het openbaar ministerie (OMP) en het Waarnemingscentrum voor verkeersovertredingen (CACIR) gaan.

ANTAI, voor de vereenvoudiging van de administratieve handelingen

ANTAI heeft als doel de administratieve handelingen voor burgers en overheid te vereenvoudigen. De organisatie waakt over de rechtszekerheid en de informatiebeveiliging van de procedures zodat de overtredingen efficiënt behandeld worden. ANTAI gaat ook over het verstrekken van informatie aan de overtreders.

ANTAI, voor de modernisering van de Staat

ANTAI is de organisatie die verantwoordelijk is voor de digitalisering van bekeuringen en boetes. ANTAI innoveert voortdurend, met particuliere leveranciers, om de administratieve procedures nog betrouwbaarder te maken en de administratieve handelingen voor gebruikers te vergemakkelijken.

Wat zijn de taken van ANTAI?

  • Deelname aan de definitie van de technische normen met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van overtredingen, de controle en evaluatie van de toepassing van deze normen, de interoperabiliteit van de overeenkomstige technische apparaten.
  • Ontwerp, onderhoud, exploitatie en ontwikkeling van de benodigde systemen en toepassingen voor de geautomatiseerde verwerking van overtredingen.
  • Het elektronisch afdrukken, adresseren, sorteren en frankeren van de verschillende bekeuringen of, in het kader van de geautomatiseerde verwerking van overtreding, de verschillende  benodigde brieven (aanmaning bijvoorbeeld).
  • Het sorteren van ontvangen post in het kader van betwisting door overtreders en alle andere post.
  • Het informeren van overtreders via het call center of een ander communicatiemiddel.
  • De organisatie en het beheer van de geautomatiseerde verwerking van overtredingen, een taak die ANTAI als dienstverlener opgelegd gekregen heeft.

Het agentschap voert zijn taken uit in overeenstemming met de algemene richtlijnen die de Staat heeft opgesteld. De Staat kan de implementatie en het onderhoud van automatische controle-apparatuur en bekeuringsmiddelen toevertrouwen aan ANTAI.

De organisatie voert technische, administratieve, juridische en financiële onderzoeken uit ten behoeve van het naar behoren verrichten van alle taken.

 

Praktische links