Toegankelijkheid

De ANTAI-website is ontwikkeld op basis van de aanbevelingen van de Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations (RGAA) zodat de website toegankelijk is voor iedereen, ongeacht de materiële of lichamelijke beperking  van de persoon. De inhoud van de website is zo opgezet dat deze gelezen of gehoord kan wordenniet-tekstuele inhoud. zonder verlies van informatie of structuur.

Vereisten met betrekking tot toegankelijkheid

Om de inhoud van de website toegankelijk te maken voor iedere persoon, is er speciale aandacht geschonken aan de manier waarop de informatie gestructureerd en gepresenteerd is:

Alternatieven bieden met betrekking tot niet-tekstuele inhoud

Alle niet-tekstuele inhoud op de website (afbeeldingen bijvoorbeeld), heeft een tekstueel alternatief van gelijke waarde zodat de gebruiker dezelfde informatie krijgt als hij geen (goede) toegang kan krijgen tot de niet-tekstuele inhoud.

Een aanpasbare inhoud bieden

De website kan op verschillende manieren gepresenteerd worden (met een eenvoudigere opmaak van de pagina bijvoorbeeld) zonder verlies van informatie of logische structuur.

Een duidelijke inhoud bieden

Een toegankelijke inhoud betekent een inhoud die eenvoudig waar te nemen en te lezen is. Bijvoorbeeld, witte tekst op een lichtgele achtergrond is vrijwel onleesbaar. Dit is nog belangrijker voor gebruikers van over de 40, aangezien vanaf die leeftijd de waarneming van kleurencontrast af begint te nemen.

Toegang bieden met behulp van het toetsenbord

Navigatie met het toetsenbord is een belangrijk vereiste zodat gebruikers niet compleet afhankelijk zijn van de muis.

Hulp bieden bij navigatie

Hulp bij navigatie op de website zorgt voor extra gebruikersgemak, bijvoorbeeld de mogelijkheid een navigatiemenu over te slaan, het duidelijk aangeven van de positie van de gebruiker op de website met behulp van een rode draad, de mogelijkheid vanaf elke pagina terug te gaan naar de homepagina.

Een leesbare en begrijpelijke inhoud bieden

Soms is het nodig extra informatie toe te voegen aan bepaalde pagina’s zodat de gebruiker de inhoud begrijpt, ondanks het gebruikte middel (browser, ondersteunende technologie, etc.). De extra informatie is bijzonder belangrijk voor het begrijpen van de inhoud.

Compatibiliteit met de browsers

Deze website is geoptimaliseerd voor de meest recente browsers.

Het ontwerp van de pagina past zich aan, aan elke schermgrootte zodat u toegang tot deze site kunt krijgen met elk toestel dat een internetaansluiting heeft.